“En Petrus”

12 april 2020 ()

Bible Text: Markus 16: 1-8, tekst vers 7 |

"En Petrus" dat is:

  1. Een herinnering aan de verloochening
  2. Een herinnering aan Jezus belofte
  3. Het paasevangelie voor de nieuwtestamentische gemeente