Preekarchief

Het Woord van God is gratis, gelukkig wel! Mocht u regelmatig gebruikmaken van onze digitale diensten, dan waarderen wij het enorm als u ons een tegemoetkoming in de kosten doneert. U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer NL40RABO 0351 6428 62 t.n.v. Hersteld Hervormde gemeente Abbenbroek, o.v.v.“Bijdrage Preekarchief”. Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar.


De reden dat er een plaatsvervanger nodig is Waaraan een apostel moet voldoen De wijze waarop Matthias gekozen isVertroosting Verwondering Verwachting Verootmoediging
Zijn alwetendheid is een voortdurende troost Hem volgen kost alles
Als de deuren gesloten zijn Jezus in het midden
"En Petrus" dat is: Een herinnering aan de verloochening Een herinnering aan Jezus belofte Het paasevangelie voor de nieuwtestamentische gemeente
De vrouwen als getuigen bij het graf De engel als uitlegger in het graf De prediking die uitgaat van het graf
Wie die centurio is Hoe Christus hem getrokken heeft Wat die centurio beleden heeft

Uw koning komt!

8 april 2020
Een feestende menigte en een eenzame Koning Een aansporing om biddend de Schriften te onderzoeken De vervulling en de belofte van de komst van Koning Jezus
De voorgeschiedenis De verloochening De belijdenis van Jezus
De Goddelijke noodzaak (vers 21) De reactie van Petrus (vers 22) Het antwoord van de Heere Jezus (vers 23)
De voorbereiding (vers 53 en 55) De getuigen (vers 56-59) Het verhoor (vers 60-62) Het vonnis (vers 63-65)


Het laffe verraad De laffe arrestatie De laffe discipelen

Hoe Hij Zichzelf vernedert in de doodsangst Hoe Hij gehoorzaamheid leert Hoe Hij de schrift vervult
De Schriften voorzeggen het Jezus bevestigt (met een teken) Petrus en de andere discipelen ontkennen het
1 2 3 14 15 16