Preekarchief

Het Woord van God is gratis, gelukkig wel! Mocht u regelmatig gebruikmaken van onze digitale diensten, dan waarderen wij het enorm als u ons een tegemoetkoming in de kosten doneert. U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer NL40RABO 0351 6428 62 t.n.v. Hersteld Hervormde gemeente Abbenbroek, o.v.v.“Bijdrage Preekarchief”. Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar.


De Goddelijke noodzaak (vers 21) De reactie van Petrus (vers 22) Het antwoord van de Heere Jezus (vers 23)
De voorbereiding (vers 53 en 55) De getuigen (vers 56-59) Het verhoor (vers 60-62) Het vonnis (vers 63-65)


Het laffe verraad De laffe arrestatie De laffe discipelen

Hoe Hij Zichzelf vernedert in de doodsangst Hoe Hij gehoorzaamheid leert Hoe Hij de schrift vervult
De Schriften voorzeggen het Jezus bevestigt (met een teken) Petrus en de andere discipelen ontkennen het
De tekenen van het verbond De verwachting van het nieuwe verbond

De tijd en de plaats (vers 12-16) De aankondiging van het verraad (vers 17-21)
We moeten ze: De mond snoeren (vers 11) Terecht wijzen (vers 13)1 2 3 13 14 15