Preekarchief

Het Woord van God is gratis, gelukkig wel! Mocht u regelmatig gebruikmaken van onze digitale diensten, dan waarderen wij het enorm als u ons een tegemoetkoming in de kosten doneert. U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer NL40RABO 0351 6428 62 t.n.v. Hersteld Hervormde gemeente Abbenbroek, o.v.v.“Bijdrage Preekarchief”. Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar.


Ds. K. ten Klooster

30 september 2018


Heidelbergse Catechismus Zondag 52, vraag en antwoord 128 en 129.

Kand. G.R. Mauritz

23 september 2018

In vreugde en vrede leven

16 september 2018

Door aanvechting tot overgave

16 september 2018

Ds. L. Krooneman

9 september 2018

In de ruimte gezet

9 september 2018

Heidelberger Catechismus Zondag 52

Een uitnodiging van formaat

2 september 2018

1 2 3 11 12 13