Preekarchief

Het Woord van God is gratis, gelukkig wel! Mocht u regelmatig gebruikmaken van onze digitale diensten, dan waarderen wij het enorm als u ons een tegemoetkoming in de kosten doneert. U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer NL40RABO 0351 6428 62 t.n.v. Hersteld Hervormde gemeente Abbenbroek, o.v.v.“Bijdrage Preekarchief”. Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar.


Ds. J. Koppelaar

15 juli 2018

Ds. J.C. de Groot

15 juli 2018

Leven uit Zijn hand

8 juli 2018

Op adem komen

8 juli 2018

Uw wil geschiede

1 juli 2018
Heidelberger Cathechismus Zondag 49

Kand. J. Kooy

24 juni 2018

Gods verborgen omgang

24 juni 2018

Dankzegging Heilig Avondmaal

1 2 3 9 10 11